HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Använda automatisk förminskning för inkommande fax

background image

Använda automatisk förminskning för inkommande fax

Om alternativet Anpassa till sida är aktiverat förminskas automatiskt långa fax så att de får plats på

produktens standardpappersstorlek (upp till 75 % förminskning), exempelvis från pappersstorleken Legal till

Letter.

Om alternativet Anpassa till sida är avaktiverat skrivs långa fax ut i skala 1:1 på flera papper.

Standardinställningen för automatisk förminskning av fax är

.

Om du har alternativet

Stämpla fax

aktiverat bör du även aktivera automatisk förminskning. Det förminskar

storleken på inkommande fax lite grand så att stämpeln inte innebär att en faxsida skrivs ut på två sidor.

86

Kapitel 6 Faxa

SVWW

background image

OBS!

Se till att standardpappersinställningen stämmer överens med storleken på det papper som placerats

i facket.

1.

Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Tryck på menyn

Faxinställningar

.

3.

Tryck på menyn

Avancerade inst.

.

4.

Tryck på knappen

Anpassa till sida

och sedan på knappen

.