HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skriva ut alla faxrapporter

background image

Skriva ut alla faxrapporter

Använd den här metoden när du skriver ut följande rapporter på en gång:

Rapport om senaste samtal

Faxaktivitetslogg

Telefonboksrapport

Skräpfaxlista

Betalningsrapport (när funktionen för debiteringskoder är aktiverad)

Konfigurationsrapport

Användningssida

1.

Tryck på

Fax

på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Tryck på knappen

Faxmeny

.

3.

Tryck på knappen

Faxrapporter

.

4.

Tryck på knappen

Skriva ut alla faxrapporter

.