HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ställa in faxfelskorrigeringsläge

background image

Ställa in faxfelskorrigeringsläge

Vanligtvis kontrollerar produkten signalerna från telefonlinjen under tiden som ett fax skickas eller tas emot.

Om produkten känner av en felsignal under överföringen och inställningen för felkorrigering är

kan

produkten begära att en del av faxet skickas om. Standardinställningen för felkorrigering är

.

Du bör endast inaktivera felkorrigering om du har problem med att skicka eller ta emot fax och du är beredd

att godta fel i överföringarna. Det kan vara praktiskt att inaktivera den här inställningen när du skickar eller

tar emot fax från andra kontinenter eller om du använder en satellittelefonanslutning.

1.

Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Tryck på menyn

Service

.

3.

Tryck på menyn

Faxtjänst

.

4.

Tryck på knappen

Felkorrigering

och sedan på knappen

.