HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Minne

background image

Minne

Den här produkten har en minnespanel som kan användas med teckensnitt och minnesmoduler för streckkod

från följande tredjepartsleverantörer. Produkterna säljs inte av Hewlett-Packard.

BarDIMM Pro, Jetmobile

MicrDIMM Pro, Jetmobile

TypeHaus Fonts and Barcodes Solutions, TypeHaus, Inc.

Asian Fonts, JITCO, Ltd.

BarDIMM® Box, Jetmobile

BarSIMM 1.9, Jetmobile

EIO Hard-Disk for LaserJet Series, Oberon Service SRL

Ethernet to Token Ring Router (ETRR), Ringdale

EuroForm Barcode 100, EuroForm A/S

VIKTIGT:

Det finns risk för att minnesmodulen skadas om du hanterar den utan att bära en jordad,

antistatisk enhet. Vidrör någon metalldel på produkten eller annan jordad metall innan du vidrör

minnesmodulen.

142 Kapitel 7 Hantering och underhåll

SVWW