HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Checklista för problemlösning

background image

Checklista för problemlösning

Försök att lösa problem med produkten genom att följa de här stegen.

Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad

Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös)

Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen

Steg 4: Kontrollera papperet

Steg 5: Använda programvaran

Steg 6: Testa utskriftsfunktionen

Steg 7: Testa kopieringsfunktionen

Steg 8: Kontrollera tonerkassetten

Steg 9: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator

Steg 10: Kontrollera att produkten finns med i nätverket