HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrollpanelens meddelandetyper

background image

Kontrollpanelens meddelandetyper

Meddelanden på kontrollpanelen indikerar aktuell produktstatus eller situationer som eventuellt kräver

åtgärd.

Ibland visas varningsmeddelanden. Då kan du behöva bekräfta meddelandet och fortsätta genom att trycka

OK

eller avbryta jobbet genom att trycka på Avbryt . När vissa varningar visas slutförs inte utskriften

eller också blir kvaliteten dålig. Om ett meddelande gäller utskrift och funktionen för automatisk

fortsättning är aktiv och om användaren inte bekräftar meddelandet inom tio sekunder, försöker produkten

fortsätta utskriften automatiskt.

Meddelanden om allvarliga fel anger någon typ av svårartat problem. Problemet kan eventuellt avhjälpas

genom att strömmen slås från och sedan till igen. Om felet fortfarande kvarstår kanske produkten måste

servas.