HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Fyll på extrafack 3

background image

Fyll på extrafack 3

1.

Dra ut facket ur skrivaren

16

Kapitel 2 Pappersfack

SVWW

background image

2.

Öppna pappersledarna för längd och bredd genom att trycka

de blå flikarna utåt.

3.

Om du ska fylla på papper av storlek Legal förlänger du facket

genom att trycka frigöringsknappen på baksidan inåt och

sedan dra ut fackets baksida.

OBS!

När du har fyllt på med papper i formatet Legal sticker

facket ut cirka 70 mm från produktens baksida.

4.

Placera papperet i facket och se till att det ligger plant i alla

fyra hörnen. Skjut pappersledarna för längd och bredd så att

de ligger mot pappersbunten.

SVWW

Fylla på inmatningsfacken

17

background image

5.

Tryck ner papperet och kontrollera att pappersbunten inte är

högre än gränsflikarna längst bak i facket.

6.

Skjut in facket i enheten.

18

Kapitel 2 Pappersfack

SVWW

background image

3