HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skanna till e-post

background image

Skanna till e-post

Använd produktens kontrollpanel för att skanna en fil direkt till en e-postadress. Den skannade filen skickas

till adressen som en bilaga till e-postmeddelandet.

OBS!

För att kunna använda funktionen måste produkten vara ansluten i ett nätverk och du måste ha

konfigurerat skanningfunktionen på HP:s inbäddade webbserver.

1.

Lägg dokumentet på skannerglaset eller i dokumentmataren.

2.

Tryck på

Skanna

på startskärmen på produktens kontrollpanel.

3.

Tryck på

Skanna till e-post

.

4.

Tryck på

Skicka till e-post

.

5.

Välj den

Från

-adress som du vill använda. Detta är även kallat “profil för utgående e-post”.

OBS!

Om PIN-funktionen är konfigurerad anger du PIN-koden och trycker på

OK

. Däremot krävs det

ingen PIN-kod för att använda funktionen.

6.

Tryck på

Om

och välj den adress eller grupp som filen ska skickas till. Tryck på

Klar

när du är klar.

7.

Tryck på

Ämne

om du vill lägga till en ämnesrad.

8.

Tryck på

Nästa

.

9.

På kontrollpanelen visas en översikt över skanningsinställningarna.

Om du vill ändra några inställningar trycker du på knappen

Inställningar

och ändrar sedan

inställningarna.

Gå vidare till nästa steg om inställningarna är korrekta.

10.

Starta skanningsjobbet genom att trycka på

Skanna

.

SVWW

Skanna till e-post

71