HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Yardım

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Kullanım Kılavuzu

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Serisi

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz

konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık

garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Edition 1, 9/2014

Parça numarası: CF286-91048

Ticari Marka Onayları

Adobe

®

, Acrobat

®

ve PostScript

®

, Adobe

Systems Incorporated kuruluşunun ticari

markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer, Inc.

kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/

bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod,

Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari

markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak sahibi

tarafından izin verilmiş kopyalama içindir.

Müzik hırsızlığı yapmayın.

Bluetooth kendi sahibine ait ticari bir markadır

ve Hewlett-Packard Company tarafından

lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ticari

markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli ticari

markasıdır.

background image

İçindekiler

1 Ürün tanıtımı ................................................................................................................................................ 1

Ürün görünümleri .................................................................................................................................................. 2

Ürünün önden görünümü .................................................................................................................... 2
Ürünün arkadan görünümü ................................................................................................................. 3
Seri numarasının ve model numarasının konumu .............................................................................. 3
Kontrol paneli düzeni .......................................................................................................................... 4
Kontrol paneli Ana ekranı .................................................................................................................... 4

Ürün raporlarını yazdırma ..................................................................................................................................... 6
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ............................................................................................................ 7

2 Kağıt tepsisi .................................................................................................................................................. 9

Desteklenen kağıt boyutları ................................................................................................................................ 10
Desteklenen kağıt türleri ..................................................................................................................................... 12
Giriş tepsilerine kağıt yerleştirme ....................................................................................................................... 13

Tepsi 1'i yerleştirin ............................................................................................................................ 13
Tepsi 2'yi yerleştirin .......................................................................................................................... 14
İsteğe Bağlı Tepsi 3'ü Doldurun ........................................................................................................ 16

3 Yazdırma .................................................................................................................................................... 19

Desteklenen yazıcı sürücüleri (Windows) ........................................................................................................... 20
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows) .................................................................................................... 21

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği ....................................................................................... 21
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde
değiştirme ......................................................................................................................................... 21
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme .................................................................. 21
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .......................................................................................... 22

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X) .................................................................................................... 23

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği ....................................................................................... 23
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde
değiştirme ......................................................................................................................................... 23
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme .................................................................. 23
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .......................................................................................... 23

TRWW

iii

background image

Windows için yazdırma görevleri ........................................................................................................................ 24

Yazdırma kısayolu kullanma (Windows) ........................................................................................... 24
Yazdırma kısayolu oluşturma (Windows) ......................................................................................... 25
Windows'da her iki yüze el ile yazdırma ........................................................................................... 26
Windows'da her iki yüze el ile yazdırma ........................................................................................... 27
Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma .................................................................... 29
Sayfa yönünü seçme (Windows) ....................................................................................................... 31
Kağıt türünü seçme (Windows) ......................................................................................................... 32
İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows) ....................................................................... 34
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows) ........................................... 35
Kitapçık oluşturma (Windows) .......................................................................................................... 36

Mac OS X için yazdırma görevleri ........................................................................................................................ 39

Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X) ............................................................................................ 39
Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X) .......................................................................................... 39
Her iki yüze otomatik yazdırma (Mac OS X) ...................................................................................... 39
Her iki yüze el ile yazdırma (Mac OS X) ............................................................................................. 39
Tek bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X) .................................................................... 40
Sayfa yönünü seçme (Mac OS X) ....................................................................................................... 41
Kağıt türünü seçme (Mac OS X) ......................................................................................................... 41
Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X) .................................................................................................. 41
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X) ........................................... 41
Kitapçık oluşturma (Mac OS X) .......................................................................................................... 41

Ek yazdırma görevleri (Windows) ........................................................................................................................ 43

Yazdırma işini iptal etme (Windows) ................................................................................................ 43
Kağıt boyutunu seçme (Windows) .................................................................................................... 43
Özel kağıt boyutu seçme (Windows) ................................................................................................. 43
Filigranları yazdırma (Windows) ....................................................................................................... 44

Ek yazdırma görevleri (Mac OS X) ........................................................................................................................ 45

Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X) ................................................................................................ 45
Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X) .................................................................................................... 45
Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X) ................................................................................................. 45
Filigranları yazdırma (Mac OS X) ....................................................................................................... 45

Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma .................................................................................................................. 46
HP ePrint Kullanma .............................................................................................................................................. 47
AirPrint kullanın ................................................................................................................................................... 48
Pratik USB yazdırma ............................................................................................................................................ 49

4 Kopyalama .................................................................................................................................................. 51

Tek bir kopya alma .............................................................................................................................................. 52
Birden çok kopya alma ........................................................................................................................................ 53
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama ........................................................................................................... 54

iv

TRWW

background image

Kopyalama işini harmanlama .............................................................................................................................. 55
Her iki yüze yazdırma (dupleks) .......................................................................................................................... 56
Kopyayı küçültme veya büyütme ........................................................................................................................ 57
Kimlik kartlarını kopyalama ................................................................................................................................ 58
Kopya kalitesini en iyi duruma getirme .............................................................................................................. 59
Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama ............................................................................................... 60
Taslak modunda kopyalama ............................................................................................................................... 61
Özel kağıda kopyalama için kağıt boyutu ve türünü ayarlama .......................................................................... 62
Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme ................................................................................................. 63
Varsayılan kopyalama ayarlarını geri yükleme .................................................................................................. 64

5 Tarama ....................................................................................................................................................... 65

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows) ......................................................................................... 66
HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Mac OS X) ......................................................................................... 67
USB flash diske tarama ....................................................................................................................................... 68
Ağ klasörüne tarama ve e-postaya tarama özelliklerinin kurulumu ................................................................. 69
Ağ klasörüne tarama ........................................................................................................................................... 70
E-postaya tarama ................................................................................................................................................ 71
Başka yazılım kullanarak tarama ........................................................................................................................ 72

TWAIN uyumlu programdan tarama ................................................................................................. 72
WIA uyumlu programdan tarama ..................................................................................................... 72

6 Faks ........................................................................................................................................................... 73

Telefon hattına faks bağlama ............................................................................................................................. 74
Telesekreteri olan faksı ayarlama ...................................................................................................................... 74
Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama ................................................................................................... 74
Bağımsız faks olarak ayarlama ........................................................................................................................... 74
Faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma ................................................................................................... 75

Kontrol panelini kullanma ................................................................................................................. 75
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma .................................................................................................. 75

Faks başlıklarında özel karakter kullanma ......................................................................................................... 75
Telefon defterini kullanma .................................................................................................................................. 76

Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma ......................... 76
Telefon defteri girişlerini silme ......................................................................................................... 76
Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme .................................................................................. 77
Hızlı arama girişlerini silme ............................................................................................................... 78
Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme ................................................................................. 78
Grup arama girişlerini silme .............................................................................................................. 78

Faks gönderme ayarlarını yapılandırma ............................................................................................................. 80

Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama ............................................................................. 80

Arama Öneki Ayarlama ................................................................................................... 80

TRWW

v

background image

Çevir sesi algılama ayarını yapma ..................................................................................................... 80

Tonlu arama veya darbeli arama .................................................................................... 81

Otomatik yeniden çevirmeyi ve yeniden çevirmeler arasındaki süreyi ayarlama ........................... 81
Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama .................................................................................... 82

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama ......................................................... 82
Çözünürlük ayarlarını ayarlama ..................................................................................... 82

Fatura kodlarını ayarlama ................................................................................................................. 82

Faks alma ayarlarını yapılandırma ...................................................................................................................... 84

Faks iletmeyi ayarlama ..................................................................................................................... 84
Yanıtlama modunu ayarlama ........................................................................................................... 84
Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma ..................................................................... 84
Yanıtlama çalma sayısını ayarlama .................................................................................................. 85
Özel çalmayı ayarlama ...................................................................................................................... 86
Bilgisayarın aldığı yeni faks için bildirim ayarlama .......................................................................... 86
Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma ............................................................................ 86
Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma .............................................................................. 87
Faks ses seviyesini ayarlama ............................................................................................................ 87

Alarm ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama ......... 87

Alınan faksları damgalamayı ayarlama ............................................................................................ 87
Özel alma özelliğini ayarlama ........................................................................................................... 88

Faks yoklamayı ayarlama .................................................................................................................................... 88
Faksı kullanma ..................................................................................................................................................... 89

Desteklenen faks programları .......................................................................................................... 89
Faksı iptal etme ................................................................................................................................. 89

Geçerli faksı iptal etme ................................................................................................... 89
Bekleyen bir faks işini iptal etme ................................................................................... 89

Bellekteki faksları silme .................................................................................................................... 89
Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma ......................................................................... 90

DSL .................................................................................................................................. 90
PBX .................................................................................................................................. 90
ISDN ................................................................................................................................. 90

VoIP hizmetinde faks kullanma ........................................................................................................ 90
Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur ................................................................. 91
Dahili ağları kamu telefon hatlarına bağlamayla ilgili güvenlik sorunları ....................................... 91
Flatbed tarayıcıdan fakslama ........................................................................................................... 91
Belge besleyiciden fakslama ............................................................................................................ 92
Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma .......................................................................... 92
Yazılımdan faks gönderme ............................................................................................................... 93
Faks hattına bağlı bir telefondan numarayı çevirerek faks gönderme ............................................ 95
Onaylı olarak faks gönderme ............................................................................................................ 95
Bir faksı daha sonra göndermek için planlama ................................................................................ 95

vi

TRWW

background image

Elektronik ve basılı belgeleri birleştirerek faks gönderme .............................................................. 97
Erişim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma ........................................................................ 97

Uluslararası faks gönderme ........................................................................................... 97

Faks yazdırma ................................................................................................................................... 98
Faksı yeniden yazdırma .................................................................................................................... 99
Alınan faksların her iki yüzüne otomatik olarak yazdırma ............................................................ 100
Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma ..................................................................... 100
Faksları bilgisayara alma ................................................................................................................ 100

Özel alma özelliği açıkken depolanan bir faksı yazdırma ............................................ 100

Faks sorunlarını çözme ..................................................................................................................................... 101

Faks sorun giderme kontrol listesi ................................................................................................. 101
Faks izleme raporu .......................................................................................................................... 103
Faks hatası raporu yazdırma .......................................................................................................... 103

Tüm faks raporlarını yazdırma ..................................................................................... 103
Tek tek faks raporlarını yazdırma ................................................................................ 103
Faks hata raporunu ayarlama ...................................................................................... 104

Faks hata düzeltme modunu ayarlama .......................................................................................... 104
Faks hızını değiştirme ..................................................................................................................... 104
Faks hata iletileri ............................................................................................................................. 105
Faks gönderme sorunlarını giderme .............................................................................................. 109

Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor .............................................................. 110

İletişim hatası. iletisi görünüyor ................................................................ 110
Çevir sesi yok. ............................................................................................. 110
Faks meşgul. iletisi görünüyor ................................................................... 111
Faksa yanıt yok. iletisi görünüyor .............................................................. 111
Belge besleyici kağıt sıkışması ................................................................... 112
Faks depolama dolu. iletisi görünüyor ...................................................... 112
Tarayıcı hatası ............................................................................................ 112

Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor ................... 112
Kontrol panelinde "Sayfa 1 saklanıyor" iletisi görüntüleniyor ve bu iletiden sonra
başka bir işlem gerçekleşmiyor .................................................................................... 113
Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor ...................................................................... 113
Ürün parola ile korunmuş ............................................................................................. 113
Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor ........................................................ 114
Hızlı arama kullanmak için ........................................................................................... 114
Grup aramaları kullanılamıyor ..................................................................................... 114
Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi
alınıyor .......................................................................................................................... 114
Ürüne telefon bağlıyken faks gönderilemiyor ............................................................. 115

Faks alma sorunlarını giderme ....................................................................................................... 115

Faks yanıt vermiyor ...................................................................................................... 115

TRWW

vii

background image

Faksın ayrı telefon hattı var ....................................................................... 115
Ürüne telesekreter bağlı ............................................................................ 115
Ürüne telefon bağlı .................................................................................... 116
Yanıt Modu ayarı Elle olarak ayarlanmıştır. ............................................... 116
Faks hattında sesli posta kullanılıyor ........................................................ 117
Ürün DSL telefon servisine bağlı ................................................................ 117
Ürün IP veya VoIP telefon servisi üzerinden faks kullanıyor .................... 117

Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor .............................................................. 118

Faks algılanmadı. iletisi görünüyor ........................................................... 118
İletişim hatası. iletisi görünüyor ................................................................ 118
Faks depolama dolu. iletisi görünüyor ...................................................... 119
Faks meşgul. iletisi görünüyor ................................................................... 119

Faks alındı ancak yazdırılmıyor .................................................................................... 119

Özel Al özelliği açık ..................................................................................... 119

Gönderen meşgul sinyali alıyor .................................................................................... 120

Ürüne telefon bağlı .................................................................................... 120
Telefon hattı ayırıcısı kullanılıyor .............................................................. 120

Çevir sesi yok ................................................................................................................ 120
PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor .................................................. 120

Genel faks sorunlarını giderme ....................................................................................................... 120

Fakslar yavaş gönderiliyor ........................................................................................... 120
Faksın kalitesi kötü ....................................................................................................... 121
Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor .................................................................. 122

7 Yönetme ve bakımını yapma ....................................................................................................................... 123

Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma ....................... 124
HP Wireless Direct Yazdırma Kurulumu ............................................................................................................ 125
HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma ................................................................................................... 126
IP ağ ayarlarını yapılandırma ............................................................................................................................ 127

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme ................................................................................... 127
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ............................................ 127
Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma ......................................................................................... 127
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları ..................................................................................................... 128

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 129
Mac OS X için HP Utility ...................................................................................................................................... 131

HP Utility’yi açma ............................................................................................................................ 131
HP Utility özellikleri ......................................................................................................................... 131

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 132
Ürün güvenlik özellikleri ................................................................................................................................... 133

Ürünü kilitleme ................................................................................................................................ 133
Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme .................................................................................... 133

viii

TRWW

background image

Ekonomi ayarları ............................................................................................................................................... 134

EconoMode ile yazdırma ................................................................................................................. 134
Uyku gecikmesini ayarlama ............................................................................................................ 134
Otomatik kapanma aralığını ayarlama ........................................................................................... 134

Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma ............................................................... 136

Çok Düşük ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma ......................................................... 136

Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme ............................................................................................ 138

Sarf malzemeleri geri dönüşümü ................................................................................................... 138
Toner kartuşunu saklama ............................................................................................................... 138

Değiştirme yönergeleri ...................................................................................................................................... 139

Toner kartuşunu değiştirme ........................................................................................................... 139

Bellek ................................................................................................................................................................. 141
Ürün yazılımını güncelleştirme ......................................................................................................................... 142

Ürün yazılımını el ile güncelleştirme .............................................................................................. 142
Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlama .................................. 142

8 Sorunları giderme ...................................................................................................................................... 143

Sorunları çözme kontrol listesi ......................................................................................................................... 144

Adım 1: Ürünün doğru ayarlandığından emin olun ........................................................................ 144
Adım 2: Kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin ................................................ 144
Adım 3: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin ........................................... 144
Adım 4: Kağıdı kontrol edin ............................................................................................................. 145
Adım 5: Yazılımı kontrol edin .......................................................................................................... 145
Adım 6: Yazdırma işlevini test edin. ................................................................................................ 145
Adım 7: Kopyalama işlevini test edin. ............................................................................................. 145
Adım 8: Toner kartuşunu kontrol edin ............................................................................................ 145
Adım 9: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin .............................................................. 145
Adım 10: Ürünün ağ üzerinde olduğundan emin olun .................................................................... 145

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme ....................................................................................................... 146
Kontrol paneli yardım sistemi ........................................................................................................................... 147
Kontrol paneli iletilerini yorumlama ................................................................................................................. 148

Kontrol paneli ileti türleri ................................................................................................................ 148
Kontrol paneli mesajları .................................................................................................................. 148

<X> tepsisini takın Kullanılabilen ortam için [OK] düğmesine basın ........................... 148
1. tepsiyi doldurun: <PLAIN> <SIZE> /Temizleme modu, bşl. içn OK bsn ................... 148
1. tepsiyi doldurun: <TYPE> <SIZE>, Olan ortamı kull. için OK düğm. basın ............... 148
49 Hatası, Kapatıp açın ................................................................................................. 148
50.x Füzer Hatası .......................................................................................................... 149
51.XX Hatası .................................................................................................................. 149
54.XX Hatası .................................................................................................................. 149
55.X Hatası .................................................................................................................... 149

TRWW

ix

background image

57 Fan hatası, Kapatıp açın .......................................................................................... 150
59.X Hatası .................................................................................................................... 150
79 Hatası, Kapatıp açın ................................................................................................. 150
79 Servis hatası ............................................................................................................ 150
Arka kapak açık ............................................................................................................. 151
Aygıt hatası, OK düğm. basın ........................................................................................ 151
Bellek az. OK düğmesine basın. .................................................................................... 151
Desteklenmeyen siyah kartuş Devam etmek için [OK] düğmesine basın ................... 151
Elle besleme <BOYUT> <TÜR>, Olan ortamı kull. için OK düğm basın ........................ 151
Elle Dupleks Tepsi 1’i Takın, OK düğmesine basın ....................................................... 152
Geçersiz sürücü [OK] düğmesine basın ........................................................................ 152
Hatalı yazdırma, OK düğm. basın ................................................................................. 152
Kapak açık ..................................................................................................................... 152
Kullanılmış siyah kartuş takıldı. Devam etmek için [OK] düğmesine basın ................ 152
Orijinal HP sarf malzemesi takıldı ................................................................................ 153
Siyah kartuş azaldı ....................................................................................................... 153
Siyah kartuş çok azaldı ................................................................................................. 153
Siyah kartuş takın ......................................................................................................... 153
Siyah kartuşu değiştirin ................................................................................................ 153
Temizliyor ..................................................................................................................... 154
Tepsi <X> içinde beklenmeyen kağıt boyutu <Boyut> boyutunu yerleştirin [OK]
düğmesine basın ........................................................................................................... 154
Tepsi <X> içine <TÜR> <BOYUT> kağıt yerleştirin ....................................................... 154
Tepsi 1'de sıkışma, Sıkışma gdrn ve OK düğm. basın .................................................. 154
Toner kartuşundan nakliye malzemesini çıkartın ....................................................... 154
Uyumsuz siyah .............................................................................................................. 155
Yazdırma hatası, Tamam'a basın. Hata tekrarlarsa kapatıp tekrar açın. .................... 155

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor ............................................................................................................... 156

Ürün kağıt almıyor .......................................................................................................................... 156
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ............................................................................................... 156
Kağıt sıkışmalarını önleme ............................................................................................................. 156

Sıkışmaları giderme ........................................................................................................................................... 157

Sıkışma konumları .......................................................................................................................... 157
Belge besleyicideki sıkışmaları giderme ........................................................................................ 158
Tepsi 1'deki kağıt sıkışıklığını giderin ............................................................................................. 159
Tepsi 2'deki kağıt sıkışıklığını giderin ............................................................................................. 161
İsteğe bağlı Tepsi 3'teki kağıt sıkışıklığını giderin .......................................................................... 163
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme ......................................................................................... 164
Dupleksleyici bölgesindeki sıkışmaları giderme ............................................................................ 164
Füzer bölgesindeki sıkışmaları giderme ......................................................................................... 165

Baskı kalitesini artırma ...................................................................................................................................... 167

x

TRWW

background image

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows) ........................................................................................ 167
Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X) ........................................................................................ 167
Toner kartuşu durumunu denetleme ............................................................................................. 168

Sarf malzemeleri durum sayfasını yazdırma ............................................................... 168
Sarf malzemeleri durumunu denetleme ...................................................................... 168

Temizleme sayfası yazdırma .......................................................................................................... 168
Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme ................................................................... 168
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme ........................................................................................ 169

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ........................................................................ 169
Ürünün bulunduğu ortamı denetleme ......................................................................... 170

Yazdırma işi ayarlarını denetleme .................................................................................................. 170

EconoMode ayarını denetleme ..................................................................................... 170

Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma .................................. 170

Kopya kalitesi sorunlarını çözme ...................................................................................................................... 172

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme ....................................................... 172
Kağıt ayarlarını denetleme ............................................................................................................. 173
Metin veya resimler için en iyi duruma getirme ............................................................................. 173
Kenardan kenara kopyalama .......................................................................................................... 174
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme ............................ 174

Tarama kalitesi sorunlarını çözme .................................................................................................................... 176

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme ....................................................... 176
Çözünürlük ayarlarını denetleme ................................................................................................... 176
Renk ayarlarını denetleme .............................................................................................................. 177
Metin veya resimler için en iyi duruma getirme ............................................................................. 177
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme ............................ 178

E-postaya tarama sorunlarını çözme ............................................................................................................... 180

E-posta sunucusuna bağlanılamıyor .............................................................................................. 180
E-posta başarısız oldu .................................................................................................................... 180
Taranamadı ..................................................................................................................................... 180

Ağ klasörüne tarama sorunlarını çözme ........................................................................................................... 181

Tarama başarısız oldu ..................................................................................................................... 181

Faks kalitesi sorunlarını çözme ......................................................................................................................... 182

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme ....................................................... 182
Faks gönderme çözünürlüğü ayarını denetleme ........................................................................... 182
Metin veya resimler için en iyi duruma getirme ............................................................................. 183
Hata düzeltme ayarını denetleme .................................................................................................. 183
Farklı bir faks makinesine gönderme ............................................................................................. 184
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme ............................ 184
Sayfaya sığdır ayarını denetleme ................................................................................................... 185
Gönderenin faks makinesini denetleme ......................................................................................... 185
Faks tanılama testi yapma .............................................................................................................. 186

TRWW

xi

background image

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor ........................................................................................................... 187

Ürün yazdırmıyor ............................................................................................................................ 187
Ürün yavaş yazdırıyor ..................................................................................................................... 187

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme ............................................................................................................ 188

USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor ........................................... 188
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor ......................................................................... 188
Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor ............................... 188

Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme .............................................................................................................. 189
Kablolu ağ sorunlarını çözme ............................................................................................................................ 190

Kötü fiziksel bağlantı ...................................................................................................................... 190
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor ............................................................................... 190
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor .............................................................................................. 190
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor ............................................................ 191
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir ........................................ 191
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir .................................................................. 191
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış .................................................................................. 191

Kablosuz ağ sorunlarını çözme ......................................................................................................................... 192

Kablosuz bağlantı kontrol listesi .................................................................................................... 192
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor ................................................ 192
Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü ......................................... 193
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor ....................... 193
Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor ................................................................. 193
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor ................................................................. 193
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor ..................................................................................... 193
Kablosuz ağ çalışmıyor ................................................................................................................... 193
Kablosuz ağ tanılama testi yapma ................................................................................................. 194
Kablosuz ağda paraziti azaltma ..................................................................................................... 194

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme ..................................................................................................... 195

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor ................................................................ 195
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi .............................................................. 195
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor ..................................................................... 195

Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme .................................................................................................... 197

Yazıcı sürücüsü Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde listelenmiyor ................ 197
Ürün adı, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesindeki ürün listesinde
görünmüyor .................................................................................................................................... 197
Yazıcı sürücüsü, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde seçilen ürünü
otomatik olarak kurmuyor .............................................................................................................. 197
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi .................................................................................. 198
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Yazdırma ve Faks veya
Yazdırma ve Tarama listesinde görünmüyor. ................................................................................ 198
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz ....................................... 198

xii

TRWW

background image

Yazılım kaldırma (Windows) .............................................................................................................................. 199
Yazılım kaldırma (Mac OS X) .............................................................................................................................. 200

9 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ................................................................................................................. 201

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme ....................................................................... 202
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri ....................................................................................... 202
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi .......................................................................................................... 202

Dizin ............................................................................................................................................................ 203

TRWW

xiii

background image

xiv

TRWW

background image

1