HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - USB flash diske tarama

background image

USB flash diske tarama

1.

Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

2.

USB flash diskini ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

3.

Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan

Tara

düğmesine dokunun.

4.

USB Sürücüsüne Tara

ekranına dokunun.

5.

Dosyayı tarayıp kaydetmek için

Tara

düğmesine dokunun. Ürün, USB sürücüde HPSCANS adlı bir klasör

oluşturur ve otomatik olarak oluşturulan bir dosya adını kullanarak dosyayı .PDF veya .JPG biçiminde

kaydeder.

NOT:

Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz.

Klasör adını da değiştirebilirsiniz.

68

Bölüm 5 Tarama

TRWW

background image

Ağ klasörüne tarama ve e-postaya tarama özelliklerinin

kurulumu

Bu özellikleri yapılandırmak için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanıncaya kadar, bu tarama özellikleri

kullanılamaz. Aşağıdaki talimatlar, tarama ayarlarının kurulumunu anlatır.

1.

Ürün IP adresini bulmak için ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ağ

düğmesine dokunun.

2.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın.

NOT:

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility

ürünlerinden de erişebilirsiniz.

3.

Özelliği kurmak için Tarama sekmesini tıklatın.

TRWW